Installatörer

Vi har installatörer som kan sina produkter

Våra duktiga installatörer har varit hos oss i många år. De kan sin sak. De jobbar dagligen med leveranser och installationer av allt i bostaden och har både lång erfarenhet och behörighet. Efter en avslutad installation tar de hand om de gamla produkterna

 

 

helrenoveringar


Swedir Grupp utför helrenoveringar av badrum, kök, hus och lägenheter! Vårat största arbetsområde är att helrenovera badrum och kök, men även att helrenovera lägenheter och hus där kök och badrum ingår i arbetsprocessen.

Kontakta oss


Besöksadress:
Kottbyggatan 7, 164 74 Kista
Telefon:
08-890995
070-767 50 72
070-481 69 96
E-mail: info@swedirgrupp.com
Copyright © 2019 Swedir grupp | All rights reserved | Design by Mario Onekanda